Przekaż 1.5% podatku Psiej Ekipie, KRS 0000697348

Bardzo ważna informacja!

Obecnie i jeszcze do 7 grudnia 2022 r trwają konsultacje społeczne dokumentu pn.: "Polityka postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030".
To efekt naszej dwuletniej pracy nad diagnozą i samym dokumentem wraz ze strona społeczną, ekspertkami i ekspertami, stroną Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i pierwszy taki dokument w Polsce!
Teraz swoje uwagi i pomysły może zgłosić każdy!
Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej.
Konsultacje polegają na kierowaniu przez mieszkańców opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej.
Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosp.miejska@um.bielsko-biala.pl, pisemnie w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, pokój 111 lub za pośrednictwem Interaktywnego formularza konsultacji.

szczegóły w linku poniżej:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-dokumentu-pn-polityka-postepowania?fbclid=IwAR3OOYByC0wva5MarKydNWqo-6r5lND_Fgi3cknu3BfJ70fTo5yeF0A6cZU